Burgerinitiatief Rechtsgelijkheid Burgers

Ondertekening:

Middels het ondertekenen van deze petitie geef ik te kennen niet langer te accepteren, dat uitvoeringsinstanties van de Nederlandse overheid de wet negeren die de overheid zelf heeft aangenomen. Ik vorder van de wetgever, dat in de wet wordt opgenomen dat ook de Nederlandse regering respectievelijk de Nederlandse overheid en al haar uitvoeringsorganen zich dienen te confirmeren aan de geldende wetten.

  (Alle velden zijn verplicht in te vullen. Dit is een voorwaarde voor een geldige steunbetuiging.)

  (Steekproef door de overheid)

  (U dient tenminste 18 jaar oud te zijn)

  Aanleiding:

  De Nederlandse grondwet verplicht de overheid de Nederlandse burger(s) te beschermen. Een van de aspecten waarop bescherming geboden moet worden, betreft de privacy. De overheid heeft daartoe de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgesteld. Uitvoerder/handhaver van deze wet is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Dat de diverse overheidsuitvoeringsinstanties niet aan de voorgestelde aanvulling van de wet voldoen, blijkt uit de wijze waarop de Nederlandse overheid haar grondwettelijke verantwoordelijkheid negeert de privacy gevoelige kenmerken die kunnen worden aangeduid als “identificerend” te beschermen. Beschikbare adequate kennis, alsmede middelen om die kennis in te zetten in de uitvoering van deze taak, wordt door de overheid genegeerd.

  De overheid handelt in strijd met haar eigen wet en stelt burgers en zelfstandig ondernemers openlijk bloot aan het risico van identiteitsfraude.
  Om in te loggen in systemen van uitvoeringsinstanties van de overheid dient gedwongen gebruik te worden gemaakt van een systeem dat DigiD als naam draagt. Hoe op eenvoudige wijze fraude met de Digid kan worden gepleegd staat hier beschreven.
  De belastingdienst dwingt ondernemers gebruik te maken van E-Herkenning om te kunnen inloggen. Hoe E-Herkenning eenvoudig kan worden gebruikt voor identiteitsfraude leest u hier.

  Natuurlijk is het mogelijk om een inlogsysteem te bouwen dat burgers en bedrijven wel de benodigde bescherming biedt. Maar de rijksoverheid definieert kennelijk, dat de individuele diensten zelf moeten opdraaien voor het ontwikkelen en bouwen van een bedrijfszeker systeem voor de eigen toepassing. Dat is duur en redundant. En die individuele diensten verzaken. Vervolgens verzaakt ook de AP bij het controleren op de bedrijfszekerheid van de systemen die wel worden gebruikt.

  De expertise die nodig is om een en ander op een deugdelijke manier te realiseren, is beschikbaar en dus door de betreffende overheidsinstantie(s) te verkrijgen.

  Het belang voor de overheid is groter dan uitsluitend het bestrijden van bovengenoemde risico’s. Het systeem waarnaar verwezen wordt voorziet in de bezwaren die worden herkend bij het elektronisch stemmen. Tevens kan het ten dienste staan van opsporing en misdaadbestrijding. Ook maakt toepassing op een veilige manier Internet Of Things (IOT) mogelijk, hetgeen uiteindelijk de economie ondersteunt.

  Er bestaat ook een maatschappelijk belang buiten het bereik van overheidsdiensten. Banken kunnen hun rikketikkertjes buiten gebruik stellen. Webshops worden niet langer geconfronteerd met frauduleuze bestellingen. De meeste uitingsvormen van phishing worden uitgebannen.

  Samenvatting en conclusie:
  • De verplichting dat de Nederlandse overheid alsmede haar uitvoeringsinstanties zich aan de geldende wetten confirmeren, respectievelijk het verbod om zich hieraan te onttrekken, dient als algemeen geldende wet te worden opgenomen. Dit dient uiterlijk 31 december 2021 of zoveel eerder als mogelijk gerealiseerd te zijn.
  • Effectieve bescherming van identificerende kenmerken van burgers dient uiterlijk 31 december 2021 of zoveel eerder als mogelijk gerealiseerd te zijn

  Privacy verklaring:

  Alle ontvangen steunbetuigingen worden na ontvangst veilig en onbereikbaar vanaf het internet verzameld en opgeslagen. Wanneer het benodigde aantal van 40 duizend steunbetuigingen is bereikt, dan zullen deze worden overhandigd aan de Tweede Kamer. Na overhandiging worden alle steunbetuigingen vernietigd.