"Wie zijn gemak niet zoekt, is een luiaard."

Deze uitspraak staat centraal in de manier waarop onze dienstverlening wordt uitgevoerd. De kostprijs van uw product of dienst moet zo laag mogelijk zijn. Maar in het proces zit een schakel waar een medewerker veel tijd kwijt is met een routinematige bezigheid. De stap eens uit te zoeken hoe (niet: of!) de bezigheid effectiever kan worden uitgevoerd, wordt niet vaak gemaakt. We rijden om, via de weg die we kennen, omdat we "geen tijd hebben" om de kortste of snelste weg te zoeken. De zoektocht blijkt veel energie te kosten.

In de kern is dit waar LEAN om draait.

Zonder daar ooit een etiket opgeplakt te hebben, hebben wij deze aanpak al dertig jaar centraal gesteld. En met veel succes. Projectstappen die sneller dan gepland werden uitgevoerd en afgerond. Informatie die beter van kwaliteit en sneller beschikbaar is. Administratieve werkdruk die veel minder dan evenredig meestijgt met de omzetgroei. Lagere foutmarges, grotere betrokkenheid - en dus tevredenheid - van medewerkers, lager ziekteverzuim. We sluiten daarbij VBA (Visual Basic for Applications), ofwel macro's in Excel en Word, niet uit.

Herkent u een dergelijke flessenhals in uw administratieve proces? Weet u waar ze zich bevinden? Weet u welke maatregel toegepast kan worden ter verbetering? Of bent u niet op zoek naar uw gemak?