LEAN

Stelt u zich voor: u komt met uw auto bij de garage. De auto wordt op de testbank gezet. De testbank geeft aan wat er aan uw auto mankeert. De testbank repareert niet, daarvoor is ander gereedschap nodig, afhankelijk van het probleem.

Leest u “LEAN” in plaats van de testbank en “proces” in plaats van auto. Dit is precies wat LEAN doet. Niet alleen binnen een productie omgeving, hetzelfde geldt ook voor administratieve processen en op het gebied van HR, verkoop, enzovoort.

Natuurlijk mankeert er niets aan de processen in uw organisatie. Die werken, en al geruime tijd, naar tevredenheid. LEAN kijkt er echter met een gekleurde bril naar. Daardoor kan LEAN stappen vinden die mogelijk geoptimaliseerd kunnen worden. Daar kunt u uw voordeel mee doen. Maar het kan ook zijn, dat u vanuit bedrijfseconomisch perspectief ervoor kiest bepaalde wijzigingen juist niet aan te brengen. Bijvoorbeeld als de kosten van aanpassing hoger blijken uit te vallen dan het verwachte voordeel.

Met het toepassen van de LEAN aanpak helpen wij u graag.