De identiteit van Nederland

Gisteren woonde ik een lezing bij van Femke Halsema. Zij hield een spreekbeurt van meer dan een uur, waarin zij haar toehoorders haar beeld van de identiteit van Nederland illustreerde met beeld, geluid en cijfermateriaal. Natuurlijk kon niemand het met haar oneens zijn. Alles wat langs kwam aan goede kenmerken van de Nederlandse maatschappij, waar Nederland volgens Femke uitblinkt in vergelijking tot andere landen en culturen en regimes, en welke bijsturingen Nederland zou kunnen gebruiken, ventileerde aimabele sociale wenselijkheid en klopjes op de eigen schouder.

Zo zou er weinig werkloosheid zijn in vergelijking tot vorige jaren. Ja, als je de meerderheid van de werklozen niet meetelt, kun je tot een dergelijke conclusie komen. Spreek een ondernemer in Drenthe aan en hij zal je zijn perceptie vertellen: mensen die van een uitkering zijn uitgesloten en door de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd, starten uit wanhoop een eenmanszaakje. Van dat type bestaan er vele duizenden. Maar geld wordt er niet verdiend.

De criminaliteit zou dalen. Natuurlijk. Er is onvoldoende politie om aangiftes aan te nemen, dus wordt de meeste criminaliteit niet gemeld. En wat er wel wordt gemeld betreft in grote mate fysieke misdaad. Maar de omvang van digitale criminaliteit kan niet worden gemeten of in eenheden worden uitgedrukt. De overheid schiet hier dramatisch te kort. Geen IT-er wil bij de overheid in dienst treden omdat het loon niet in de schaduw kan staan bij wat in het bedrijfsleven wordt betaald. En de identiteitsfraude op met het vergiet dat Digid heet, mede veroorzaakt door dat Logius (de uitvoeringsinstantie van het systeem) zich niets van Burgerlijk Wetboek of Bescherming Persoonsgegevens aantrekt, tiert welig.

Recentelijk werd bekend, dat het project Kei (digitaal juridisch belangrijke gegevens verstrekken aan rechtbanken) weer twee jaar is vertraagd en extra geld kost. Geld, dat dus niet in de economie wordt gestoken, maar belandt in de zakken van in het buitenland gevestigde concerns. Zo gaat het al meer dan vijfentwintig jaar, ze leren het nooit.

De PvdA wordt verweten dat ze geen kans ziet om goede en krachtige politici aan zich te binden. Maar moeten we het dan hebben van het economische rechtse beleid, dat alleen maar bezig is het verschil tussen rijk (zichzelf) en arm te vergroten? Geleid door een falende Mark Rutte, die om zijn eigen imago te redden een liegende Halbe Zijlstra de hand boven het hoofd hield? De extreem rechtse en extreem linkse partijen spinnen garen bij deze situatie. Maar of Femke Halsema daar nou zo blij van wordt?

De provincie Groningen probeert goede sier te maken door zich te profileren als vernieuwer op het gebied van waterstofenergie. Hèhè, nu pas. Wel een beetje laat, als alle op elkaar gestapelde bakstenen in de omgeving op instorten staan en de bewoners in radeloze paniek rondrennen. Maar je moet iets doen om niet het verwijt te krijgen dat er niet in een nieuwe toekomst wordt geïnvesteerd. Maar doe het dan wel goed.
Kijk op Funda: het lijkt wel of de helft van Stadskanaal te koop staat. Iedereen wil weg uit dat oerwoud van lawaaiige en ontsierende windmolens. Zo moet het dus niet.
Waarom heeft dit zo lang geduurd? Aan welke lobby onderwerpt zich politiek bedrijvend Nederland? De waterstoftechniek rijdt al jaren op vier wielen over de Nederlandse wegen.

En zeg nou zelf. De crisis op de woningmarkt is toch alleen maar in het belang van de belasting heffende overheid? Hoe hoger de woningwaarde, hoe hoger de WOZ opbrengsten. Maar voor die schijnrijkdom heeft geen enkele woningeigenaar gewerkt. Starters komen niet of nauwelijks aan een dak boven hun hoofd. Gezinsvorming wordt uitgesteld, en daarmee verkleint de toekomstige omvang van de beroepsbevolking. En wat moet worden uitgegeven aan woonlasten kan niet worden geïnvesteerd in een oudedagsvoorziening. Nu wel positieve economische berichten, maar de problemen worden alweer en nog steeds naar de toekomst van onze kinderen doorgeschoven.

We zien nu al, dat Nederlandse bedrijven gekwalificeerd personeel uit het buitenland halen. Er studeren onvoldoende mensen af in de gevraagde beroepen. Dat wordt alleen maar meer. Wie toont er nog interesse in werken bij de politie of in de zorg? In het onderwijs wordt vandaag (Valentijnsdag) opnieuw gestaakt.

De NOS publiceerde vandaag het bericht, dat Nederland momenteel de sterkste groei doormaakt van de afgelopen tien jaar. Maar wat ik hierboven beschrijf, wordt door minister Eric Wiebes van Economische zaken en Klimaat bevestigd: “Maar we willen ook, dat Nederlanders de groei nu ook zelf merken.” Het zal eens tijd worden.

Intussen wordt het voor mensen met schulden in toenemende mate moeilijker om voor zichzelf op te komen. Zij worden door schuldeisers en deurwaarders onder druk gezet om hun handtekening te plaatsen onder een eenzijdige overeenkomst (verkeerd woord, want er vindt geen tegenprestatie plaats) de eigen juridische positie te ondermijnen en akkoord te gaan met een bindende uitspraak van een virtuele organisatie die zich e-Court noemt. Niks rechtspraak, onafhankelijkheid of onpartijdigheid, maar afgedwongen vrijwillig afstand doen van het recht tegen een voorspelbare uitspraak in beroep te kunnen. Er is mij niets bekend over acties die dit soort oplichterij aanpakken. Zelfs de behandeling in de Tweede Kamer van over dit onderwerp gestelde vragen is tot nader order uitgesteld.

Is het in Nederland nog zo slecht niet? Misschien niet, als je kijkt door de roze bril van Femke Halsema. Maar er is nog heel-heel-heel veel werk aan de winkel.

Geplaatst in Uncategorized.