Nederland bezuinigt haar eigen afzetmarkt weg.

De laatste tijd verschijnen er weer geregeld berichten over de positieve ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Dat gebeurt de laatste jaren telkens, met tussenposen. En onveranderd stort een maand later de AEX weer in elkaar, verschijnen er opnieuw berichten over nog meer massa-ontslag, of gaan grote winkelketens failliet. Als je niet oppast, dan word je daar heel sceptisch van.

Blijft het bij peptalk, of gaat het echt beter met Nederland. De huizenverkoop herstelt, het aantal geregistreerde werkzoekenden neemt af. Die statistieken zeggen echter alleen maar iets over zichzelf, niets over de omgevingsvariabelen.

Zo lang starters op de woningmarkt nog zo slecht een hypotheek kunnen krijgen, moet je aannemen dat het grootste deel van de huizenaankoop wordt verklaard door de huizenverkoop. Feitelijk een soort van woningruil, waarbij sommigen duurder gaan wonen en sommigen dus ook goedkoper. De enige conclusie kan zijn, dat de scheiding tussen arm en rijk markanter wordt.

Het aantal werkzoekenden daalt. Ja natuurlijk, als je de ex ZZP-ers die niet meer aan de bak komen als gevolg van de wet DBA doch geen aanspraak kunnen maken op een uitkering, niet in de statistieken meetelt. Verborgen werkloosheid. Net als inkomenspartners, die steeds minder gaan werken omdat hun inkomen niet opweegt tegen de kosten van de kinderopvang en hun werkzaamheden worden overgenomen door onbetaalde vrijwilligers.

Dit heet het liegen met feiten. De feiten zijn te onderbouwen, maar bevestigen niet de conclusie die er aan wordt verbonden.

Wie profiteert van die verbetering van de economie? Hoe komt het, dat de binnenlandse bestedingen nog zo gering zijn? Waarom gaan die niet gelijk op met de economische groei?

Neem bijvoorbeeld de prijsontwikkeling in de zorgsector. De premies en eigen risico stijgen opnieuw fors in 2017. Als reden wordt opgegeven, dat een aantal behandelingen opnieuw in de dekking is opgenomen. Verzwegen wordt, dat opnieuw een lijstje met medicijnen aan de uitsluitingen is toegevoegd waardoor velen worden geconfronteerd met zelf te betalen middelen die voorheen bij een lagere premie wel (soms deels) werden vergoed. Uit deze meeropbrengst kunnen die paar incidentele operaties wel worden betaald. Maar de koopkracht wordt zo niet echt bevorderd.

Verder meldt NU.nl vandaag, dat de export weer is gestegen. Fijn voor de bedrijven die ervan profiteren, maar die afzet heeft dus niet in Nederland plaatsgevonden. De statistiek bevestigt hiermee, dat de groei van de economie niet autonoom heeft plaatsgevonden.

Het aantal vacatures neemt toe. Ja, tijdelijke contracten en deeltijd banen. De hoog opgeleiden, jong en met een relatief laag salaris, profiteren daar vooral het meest van. Hen zijn de carrièrekansen natuurlijk van harte gegund. Maar de zittende arbeidspopulatie kan geen kant op door een hypotheek die onder water staat, wordt alleen maar groter door een oplopende pensioengerechtigde leeftijd, en wordt geblokkeerd in haar mogelijkheden fatsoenlijke oudedagsvoorzieningen te treffen.

Dan hebben we de robotisering nog niet genoemd, het vervangen van menselijke arbeid door intelligente machines. De arbeidsmarkt ziet heus nog een verkrapping tegemoet.

En nog steeds ziet het bedrijfsleven niet de valkuil die zo gapend aan haar voeten ligt. Als de mensen geen geld wordt gegeven, dan kunnen ze het ook niet uitgeven. Dan worden energie en zorg en veiligheid onbetaalbaar, omdat de belastingdienst de gederfde BTW afdrachten, accijnzen en Inkomstenbelasting moet compenseren. Tenzij uiteraard dat bedrijfsleven die winst-na-bezuiniging aan de belastingdienst afdraagt.

 

Geplaatst in Uncategorized.