Arm wordt armer. Economisch beleid faalt al 40 jaar.

Hieronder wordt betoogd, dat de huidige regering is verantwoordelijk voor belastingheffing op oneigenlijke gronden, afremmen van economische vooruitgang, kunstmatig in stand houden van woningnood en hoge woningprijzen en te kort schiet inzake veiligheid, onderwijs, zorg en armoedebestrijding. Hoe stemt u op 15 maart?

Vandaag stond in het nieuws, dat arme mensen steeds langer in hun armoede blijven. Het wordt steeds moeilijker en het duurt steeds langer om de situatie te verbeteren. En dat, terwijl de economie aantrekt.

Het kan alleen maar betekenen, dat het verschil tussen arm en rijk toeneemt. Maar dat wordt bestreden. Immers, de waarde van woningen stijgt, dus mensen worden als vanzelf rijker. Het antwoord is te vinden in de meetmethode. Die vormt de grote mismisleiding die – geheel uit eigenbelang – door de zittende rechtse regering in stand wordt gehouden.

Immers, aan die waardestijging is gekoppeld, dat de belastingbetaler hoger wordt aangeslagen in zowel de inkomensbelasting als de WOZ. Terwijl er niets verandert aan de sociale waarde van het bakstenen bouwsel, ook niet aan het inkomen van de bewoners. Zolang het netto inkomen op deze manier wordt afgeroomd, kan er minder worden uitgegeven aan onderhoud aan de woning of aan huisraad. Ergo, de economische groei wordt afgeremd.

Nogmaals, het is maar hoe je meet. Niet alle vermogenstoename bestaat uit inkomenstoename. Immers, als je je woning verkoopt en een andere weer koopt, dan moet je daarvoor ook weer de hogere prijs betalen. Toch moet over deze niet-inkomenstoename wel belasting worden betaald. De waardestijging van de oude woning gaat volledig verloren en vormt geen verhoging van het besteedbare budget. Terwijl het goed is om door te stromen, vooral ten behoeve van de starters op de woningmarkt. Het doorstromen, en dus toetreden, wordt tegengegaan.

De pseudo-waardestijging werkt ook door in de WOZ. De WOZ waarde wordt periodiek verhoogd, zodat steeds meer belasting kan worden geheven. Maar wie heeft ooit een verlaging van de WOZ waarde toegekend gekregen toen de economische waarde van de woning daalde?

Onze regering van VVD en CDA vindt zichzelf een hele piet, omdat het begrotingstekort tot nagenoeg nul is teruggebracht. Zo wordt hun zwakte onder een flinterdun smoesdekentje weggestopt. Immers, er is gewoon minder aan uitgaven gebudgetteerd voor veiligheid, onderwijs, zorg en armoedebestrijding. Er wordt gezwegen over het verzuim staatsleningen af te lossen en maatregelen te treffen om de daarmee gepaard gaande rentelast te beperken. Nog steeds worden grote bedragen aan rente betaald op leningen die hun oorsprong vinden in het economisch wanbeleid uit de periode van Den Uyl en eerder, zo’n veertig jaar geleden.

Laat u dit wanbeleid, kiezersbedrog en gelegaliseerde diefstal de komende jaren voortduren of gaat u stemmen?

Geplaatst in Uncategorized.