Goed nieuws is soms wel nieuws. Liegen met statistieken.

Het goede nieuws over de economie slaat ons weer om de oren. De rente staat onder opwaartse druk, het woon-werk verkeer (lees: files) neemt toe, exportopbrengsten stijgen, huizenverkoop neemt toe met de daar onlosmakelijk verbonden stijging van de huizenprijzen, de geregistreerde werkloosheid neemt af. Als klap op de vuurpijl is het tekort op de staatsbegroting tot nul teruggebracht.

Dit soort berichten wordt natuurlijk niet zonder reden gepubliceerd in de aanloop naar de verkiezingen. Oh oh, wat hebben de regeringspartijen toch goed werk verricht.

De berichten over leeglopende winkelstraten, het zichtbaar worden van de vergrijzing, oplopende prijsniveaus, het aandeel van de export in het economische totaalbeeld, de miljardenschade aan het noord-Groningse economische landschap en de economische kansloosheid van armen en beperkten worden als losstaande berichten gebracht.

Het wordt aan de individuele lezer overgelaten om aan de hand hiervan de golf aan goodnews te relativeren. Het liegen met statistieken viert hoogtij.

Akkoord, de overheidstekorten moesten worden aangepakt om de Nederlandse economie weer te herstellen. Maar op welke manier is dat gebeurd? De zorg is ver onder de acceptabele maat. Van veiligheid in de woonomgeving is niets te merken. Onderwijs aan mensen met een beperking schiet dramatisch tekort. Er heerst een crisis op de markt voor sociaal betaalbare woningen. Instellingen die zonder winstoogmerk overheidsbeleid moeten uitvoeren onttrekken veel geld aan de maatschappij. Buitenlandse grootondernemingen verrijken zich ten laste van de Nederlandse welvaart. De Slochterense gasbel is nagenoeg leeg. De prijs van de exploitatie van winkelpanden wordt niet aangepast aan de veranderingen als gevolg van handel via het internet.

Hoe ziet onze economische toekomst op de korte of middellange termijn eruit? Het ziet er naar uit, dat we tot onze 70e verjaardag moeten deelnemen aan het arbeidsproces. Je zult maar een partner hebben die vijf jaar jonger is dan jezelf. De ANWB luidt de alarmklok, want een nationaal verkeersinfarct is te voorzien als niet nu al vele miljarden wordt geïnvesteerd in het inlopen van de actuele investeringsachterstanden. Hetzelfde roepen de grote steden met betrekking tot de sociale woningbouw. De niet geregistreerde werkloosheid is groter dan wat het UWV aan geregistreerde cijfertjes presenteert. Onze defensie is wegens onderhoudsachterstanden slechts beperkt inzetbaar. De NATO verlangt vele honderden miljoenen hogere jaarlijkse bijdrage.

Decennia lang rechts georiënteerd regeringsbeleid heeft Nederland opgezadeld met een economische achterstand, dat misschien zelfs wel HONDERD MILJARD euro bedraagt.

Zo lang starters op de woningmarkt acht jaar of langer op een wachtlijst moeten staan om voor een woning in aanmerking te kunnen komen, wordt gezinsvorming belemmerd. Waarmee een ongelijkmatige leeftijdsverdeling in de toekomstige arbeidspopulatie wordt gecreëerd. We kennen allemaal de problematiek die ontstaat als de Nederlandse economie afhankelijk wordt van buitenlandse arbeidskrachten. Wanneer de ons voorliggende vergrijzingsgolf over twintig jaar zichzelf op natuurlijke wijze heeft opgelost, ligt hetzelfde probleem nog steeds op de drempel. Immers, de arbeidspopulatie zal zodanig zijn verkleind, dat de belastingdruk naar verhouding zich niet zal laten verkleinen. Dit is de erfenis die het bijna demissionaire kabinet aan het Nederlandse volk achterlaat.

Geplaatst in Uncategorized.