Deregulering en hoger inkomen? Voor wie?

Deregulering en hoger inkomen? Wanneer en op welke wijze worden de drempels voor werkgevers om personeel in dienst te nemen nu eindelijk eens verlaagd?

De WW regels veranderen. In de oude situatie bouwde je voor ieder gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Door de verandering in de WW geldt dat sinds 1 januari 2016 alleen voor de eerste 10 jaar. Voor de jaren die je langer werkt dan 10 jaar bouw je een halve maand op. Dus als je 16 jaar hebt gewerkt, ontvang je in de toekomst geen 16 maanden WW, maar slechts 13 maanden. Er loopt een afbouwende overgangsregeling die tot  2019 duurt.

De  Private Aanvulling van de WW en loongerelateerde WGA (PAWW) herstelt dat verschil en vult aan tot het oorspronkelijke WW-recht van 16 maanden.

Er bestaat een nieuwe overheidsuitvoeringsinstantie, Stichting PAWW (SPAWW). Die controleert het nakomen van de regeltjes alleen maar. Ze voert deze regeltjes niet zelf uit, dat wordt uitbesteed aan RAET. Dus wie is er aanspreekbaar en verantwoordelijk als er fouten worden gemaakt? Moeten de verzekerden opnieuw aan vele loketten langdurig soebatten, zoals we dat bij de Nederlandse overheid zijn gewend?

De PAWW is een verzekering. De premie betaalt de werknemer zelf. De verzekering is niet vrijwillig. Deze is wel of niet inbegrepen in de CAO. De hoogte van de premie verdrievoudigt van 0.2% van het bruto in 2018 tot 0.6% in 2022. Deze premiepercentages zijn slechts indicatief, SPWAA stelt ze jaar voor jaar opnieuw vast.

Werkgevers hebben er een extra administratieve last bij. Namelijk het inhouden van de premie op het bruto loon, het afdragen van de premie en het maandelijks verantwoording afleggen aan de STPAWW.

Ik schreef op 25 oktober al over hoe kabinet Rutte III financiële cadeautjes uitdeelt uit de portemonnee van de werkgevers. Ook deze onvrijwillige inkomstenbesteding moeten werkgevers compenseren, naast de kosten van de administratieve verplichtingen die de regeling met zich mee brengt.

Wanneer en op welke wijze worden de drempels voor werkgevers om personeel in dienst te nemen nu eindelijk eens verlaagd?

Geplaatst in Uncategorized.