ID-kaart met chip: schijnveiligheid

De overheid is gestart met de uitgifte van ID-kaarten die zijn voorzien van een chip waarmee bezitters bij DigiD kunnen inloggen. Vanaf 11 januari 2021 wordt de mogelijkheid langs deze weg in te loggen aan de DigiD website toegevoegd. Geclaimd wordt, dat hiermee een hoger betrouwbaarheidsniveau wordt bereikt.

Benodigd is een smartphone of tablet met DigiD-app.

Zucht, daar gaan we weer.

  • Over de wijze waarop de DigiD-app eerder een bedreiging is voor de bescherming van de privacy en identiteit dan daaraan waarde toevoegt, heb ik al eerder gewaarschuwd
  • Met deze techniek zou een zogenoemde ID-check kunnen worden uitgevoerd. Niets is minder waar. Dat de ID-kaart bij de smartphone wordt gehouden zegt niets over de identiteit van degene die beide vasthoudt. Onbevoegden zoals mantelzorgers, huishoudelijke hulpen, thuiszorg enzovoorts kunnen hiervan gebruik maken. Het zet de deur naar fraude open, maar is in alle gevallen verboden en daarmee illegaal.
  • Het aflezen van een dergelijke chip vereist een toestel dat daartoe technisch is uitgerust. Oudere toestellen zijn dat niet. We worden dus collectief gedwongen veel geld uit te geven voor de vervanging van een naar tevredenheid functionerend ouder model.
  • ID-kaarten worden zijn tegenwoordig tien jaar geldig. Het duurt dus nog tien jaar voordat iedereen over een chip beschikt en het gebruik van dit systeem afgedwongen kan worden. Zo lang dienen de huidige, voor identiteitsfraude wagenwijd openstaande systemen beschikbaar te blijven. Tegen die tijd is dit systeem technisch al pensioengerechtigd. Regelrechte verspilling van belastinggeld.
  • Wettelijk vertegenwoordigers (curatoren, bewindvoerders en mentoren) worden er niet vrolijk van als het gebruik van dit systeem wordt afgedwongen. Zij hebben dan niet langer de mogelijkheid de verantwoordelijkheden na te komen die hen door de rechtbank zijn opgelegd. Welke oplossingen heeft de overheid hiervoor verzonnen?

Het nu voorhanden zijnde systeem zou het hoogst haalbare betrouwbaarheidsniveau bereiken. Er zijn nu nog geen DigiD diensten die dit hoogste betrouwbaarheidsniveau vereisen. Iedereen kan op de vingers natellen, dat het gebruik van dit systeem gaat worden afgedwongen door voor steeds meer diensten dit betrouwbaarheidsniveau te vereisen. Aldus worden wij, elk individu, ook kinderen, ouderen en zorgafhankelijken, gegijzeld. Immers, die benodigde smartphone met benodigd abonnement moet uit eigen financiën  worden bekostigd.

Logius is de uitvoeringsinstantie van de overheid die de DigiD procedures beheert. Met de inzet van deze techniek laat de overheid zien dat de techniek bestaat. Maar de overheid laat eveneens zien, dat zij geen enkel benul heeft over de wijze waarop zij procedures kan digitaliseren met behoud van identiteitsveiligheid. Wat zegt dat over de Autoriteit Persoonsgegevens?

En dat, terwijl – zucht, daar gaan we weer – de overheid grondwettelijke verplicht is deze identiteitsveiligheid te garanderen, verplicht is zich aan de eigen wetgeving te confirmeren, door zich hieraan niet te houden de burger de toegang tot het recht ontzegt, en in strijd handelt met het Europees Verdrag Rechten Van De Mens.

Geplaatst in Uncategorized.