Snel rijk worden met de Digid app.

Dat de gebruikersnaam/wachtwoord combinatie die wordt voorgeschreven door overheidsinstanties, waaronder pensioenfondsen en zorgverzekeraars, genaamd DigiD, het meest van alle systemen frauduleus wordt misbruikt, is algemeen bekend. Inmiddels heeft de overheid een app ontwikkeld die het fraude- en oplichtersgilde nog beter faciliteert: de Digid app.

Wie herkent het niet uit de huiselijke situatie: ouderen en/of hulpbehoevenden moeten ondersteund worden bij het uitvoeren van de digitale procedures met betrekking tot pensioen, AOW , belastingen, zorgverzekering, PGB, etcetera.

Voor uzelf heeft u natuurlijk de tweeweg verificatie van de DigiD ingesteld op SMS. Handig, want dan kunt u de DigiD-app downloaden op uw eigen toestellen voor ander gebruik. U heeft vast nog wel een paar ongebruikte toestellen in de keukenlade liggen. En anders loont het zeker de moeite om net zo veel goedkope toestelletjes aan te schaffen als u nodig heeft, zonder simkaart uiteraard.

Op uw toestel installeert u de DigiD-app met de gegevens van degene aan wie u “mantelzorg” verleent, of over wiens gegevens u toch al beschikt. Doordat u helpt, bent u uiteraard bekend met privacygevoelige gegevens als burgerservicenummer en geboortedatum.

Onderdeel van de installatieprocedure is, dat de DigiD vervolgens een verificatiecode schriftelijk toestuurt naar het adres dat bij het burgerservicenummer hoort. Geen probleem hoor, want u bezoekt dat adres met enige regelmaat. Die brief ligt binnen twee dagen aldaar in de bus. Het is voor u heel eenvoudig deze code te onderscheppen. Al maakt u maar een foto van die brief terwijl er voor u koffie wordt gezet en de servicenummerburger even niet oplet.

Voor sommige diensten heeft u een aanvullende DigiD machtiging nodig. Die kunt u zelf aanvragen, valt eveneens bij de servicenummerburger op de deurmat, en wordt door u met evenveel gemak onderschept.

Aldus beschikt u over alle mogelijkheden om bij SVB, pensioenverzekeringen en belastingdienst het bankrekening te wijzigen in het door u gewenste. De pecunia vallen geautomatiseerd op uw bordje.

Natuurlijk zijn de instanties nergens voor verantwoordelijk. Immers, uit hun gegevens blijkt dat het bankrekeningnummer door de geautoriseerde zelf is gewijzigd.

Wordt met deze handleiding het boevengilde wijzer gemaakt dan ze is? Welnee. Die kennen deze truuk al lang. Dat deze mogelijkheid tot misbruik in de doofpot wordt gestopt, is om twee redenen.

  1. Door het gebruik van de DigiD-app als enige systeem dwingend voor te schrijven worden de instanties zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die de servicenummerburger ondervindt van de fraude. Dat hangen ze niet graag aan de grote klok.
  2. De overheid heeft deze inferieure faciliteit zelf ontwikkeld. Haar gestuntel met veilige toegang tot privacygevoelige gegevens drijft haar steeds verder het moeras in.

Wilt u voor uzelf de kans zo groot mogelijk maken dat u uw schade door identiteitsfraude op de overheid kunt verhalen? Schrijf dan onderstaande brief. Als u de brief als een klacht instuurt, is de AP verplicht de ontvangst daarvan te bevestigen. Na versturen kunt u natuurlijk ook nog een kopie van uw brief toesturen aan de fracties in de Tweede Kamer van elke politieke partij.

Aan:

Autoriteit Persoonsgegevens

T.a.v.: Klachtendienst

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

<datum>

I N G E B R E K E S T E L L I N G

Geachte dames, heren,

Bij dezen wordt de Rijksoverheid verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden voor elke vorm van directe en indirecte schade die ondergetekende zakelijk of in privé oploopt en mogelijk kan oplopen als gevolg van het, door diverse uitvoeringsinstanties van de overheid, verplicht gestelde gebruik van de Digid app. Door deze verplichtstelling maakt de overheid zich verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke vorm van schade die door dit systeem wordt veroorzaakt.

Deze klacht strekt verder uit tot de uitvoering van haar taken door uw organisatie, of beter, het falen en verzaken van uw verantwoordelijkheden. De kwetsbaarheid van de Digid app had tijdig ontdekt moeten worden door uw als deskundig aangemerkte organisatie.

De DigiD app is zeer eenvoudig malafide en frauduleus te gebruiken. Elke burger, ondergetekende daarvan niet buitengesloten, wordt in de beveiliging van privacygevoelige gegevens direct bedreigd door het door de overheid verplicht gestelde gebruik ervan. Voor meer informatie over de oorsprong van de risico’s verwijs ik naar: Snel rijk worden met de DigiD app.

Hoogachtend,

<naam en handtekening>

Geplaatst in Uncategorized.