Naam-Nummer controle: Hoe stom kan een systeemontwikkelaar zijn

Heeft u enig idee hoeveel ondernemers bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven met een dubbele bedrijfsnaam? “Tevens handelend onder de naam …. (t.h.o.d.n.)”? Ik ook niet, maar het zijn er vele. En ze hebben allemaal een zakelijke bankrekening.

Bij de invoering van de IBAN bankrekeningnummers is besloten de destijds toegepaste naam-nummer controle bij het ingeven van een betalingsopdracht af te schaffen. Dat is altijd een slecht besluit geweest, en momenteel wordt die naam-nummer controle weer opnieuw ingevoerd.

Banken voeren die betalingsopdrachten niet zelf uit. Die klus is uitbesteed aan Equens, een clearing instituut gevestigd in Utrecht. De naam-nummer controle wordt dus door Equens uitgevoerd. Om dat te faciliteren geven de banken de tenaamstelling van elke bankrekening door aan Equens. En de banken kiezen voor de KvK handelsnaam, want – en nu komt het – Equens heeft geen rekening gehouden met die t.h.o.d.n. namen.

Als gevolg van een blinde stommiteit van de systeemontwikkelaar van Equens kan de klant van de t.h.o.d.n. niet meer aan de t.h.o.d.n. betalen.
Vraag uw bank naar de oplossing en zij zullen u aanbieden een tweede bankrekening te openen op uw t.h.o.d.n. Tegen betaling uiteraard. Geen erg klantvriendelijk advies.

Juridisch mag de ingeschrevene bij de KvK handelen onder zijn t.h.o.d.n. naam. Het ontvangen van betalingen maakt daar integraal deel van uit. De bank beschikt niet over de juridische status hiertegen belemmeringen op te werpen. Met Equens heeft de rekeninghouder niets te maken, de bank dient dit met Equens te regelen.

Wanneer leren banken nou eens om iets meteen de eerste keer goed te doen?

Geplaatst in Uncategorized.