Nederland: Politiek pluche boven veiligheid

Het dossier Stint laat zien: in Nederland gaat het zitten in politiek pluche boven veiligheid.

Natuurlijk is het ongeluk op de spoorwegovergang op 20 september 2018 in Oss een drama. Een drama voor in de eerste plaats de slachtoffers, maar niet minder voor hun familie, het merk, de fabrikant en, niet te vergeten, alle gebruikers die fors in dit praktische moderne vervoermiddel hebben geïnvesteerd.

Inmiddels ruim drie maanden later is nog steeds niet vastgesteld wat de oorzaak is geweest van het stilvallen op de spoorweg. Wel heeft minister Van Nieuwenhuizen de bolderkar van de weg gehaald. Dat was een overhaaste, onjuiste en –dus- achteraf gebleken onterechte beslissing.

Dat de Stint in het straatbeeld verscheen werd mogelijk doordat het voertuig een toets doorstond. Een door de overheid (lees: Van Nieuwenhuizen) erkende organisatie heeft onafhankelijk in opdracht van Van Nieuwenhuizen vastgesteld, dat de bolderkar voldeed aan door de overheid (lees: Van Nieuwenhuizen) opgestelde kwaliteitseisen, die ook de veiligheid betreffen. Als er al iets aan de kar mankeerde, dan kan de overheid (lees: Van Nieuwenhuizen) medeverantwoordelijkheid niet ontkennen.

Natuurlijk moest de blunder van Van Nieuwenhuizen onder het tapijt worden geveegd. TNO heeft achteraf geconcludeerd, dat het voertuig op zes punten niet aan veiligheidsvoorwaarden voldeed. Voorheen wel, dus kennelijk zijn voor dit specifieke doel de eisen dan wel de beoordelingscriteria aangescherpt. Een te lange remweg en een technisch mankement met een kabeltje zijn de belangrijkste vruchten van voortschrijdend inzicht. Het ongeval in Oss is echter niet te wijten aan het doorschieten of aan het op hol slaan van het voertuig. Geen van de verbeterpunten kan worden geduid als oorzaak voor het ongeval.

Is ooit een Mercedes, Audi, BMW of Toyota van de weg gehaald wegens een technisch mankement dat de veiligheid bedreigt? Neen, verder dan een terugroepactie is het nooit gekomen. Waarom dan wel met de Stint? Van Nieuwenhuizen heeft geblunderd, met twee maten gemeten, en probeert nu onder terechte verwijten vandaan te komen.

Begrijp niet verkeerd: het voortschrijdend inzicht is prima en een terugroepactie ook. Maar de impact van het ongeval had veel minder groot hoeven zijn dan feitelijk nu het geval is.

De schade die Van Nieuwenhuizen heeft veroorzaakt, is gigantisch. Het merk Stint heeft imagoschade opgelopen, de fabriek is voorlopig van de ondergang gered, arbeidsplaatsen zijn verloren gegaan en  financieel kapitaal van gebruikers, veelal kinderdagverblijven/opvang is vernietigd naast de hogere kosten van alternatief vervoer.

Mijns inziens kan geen enkele rechtbank heen om het toewijzen van schadeclaims. Die moeten danook massaal worden ingediend. En Van Nieuwenhuizen: TREED AF!

Geplaatst in Uncategorized.