PGB fraude: De mantel der liefde kost veel geld.

Het probleem van PGB fraude is al jaren bekend, groeit nog steeds en van bestrijding blijkt niets. Gaat het om tientallen miljoenen euro’s? Of is dat slechts een voorzichtige schatting?

Middels PGB kunnen zorgbehoevenden zelf in hun eigen maatwerk zorgbehoefte voorzien. Een uniek systeem, maar uiterst fraudegevoelig. De slachtoffers zijn de zorgbehoevenden zelf. Zo’n 3000 budgethouders, zoals de zorgbehoevenden worden genoemd, hebben gezamenlijk naar schatting 30 miljoen euro aan PGB schulden. Deze slachtoffers kunnen vrijgesproken worden van de schuld, maar moeten daartoe aantonen, dat zij geen rol in de gepleegde fraude hebben gespeeld.

Om voor PGB in aanmerking te komen moet aan vele arbeidsintensieve procedures en voorwaarden worden voldaan. De slachtoffers worden als potentiële daders behandeld. En de fraudeplegers worden niet gepakt.

Siem Eikelenboom, onderzoeksjournalist bij het FD, bespreekt met Jörgen Raymann een rapport, het zoveelste, dat de Nederlandse Zorg Autoriteit recentelijk publiceerde in het BNR radioprogramma van vrijdag 20 oktober.

Gemeenten controleren onvoldoende of geheel niet of zorgaanbieders wel leveren wat wordt gefactureerd. Zij keuren bijna ongezien de declaraties goed, die uit de Wet Langdurige Zorg worden betaald.

Hoogleraar Harry Verbon (openbare financiën, Tilburg) bevestigt de bevindingen. Vanaf de invoering van het PGB systeem is in twee jaar tijd bijna 5 miljard aan PGB gelden uitgekeerd zonder noemenswaardige controle. Het is volkomen onduidelijk op welke wijze deze gelden zijn besteed.

De overheid neemt niet haar verantwoordelijkheid (wanneer wel overigens?). Zij bedekt het probleem met de mantel der liefde. En het geld? Och, de premie voor de zorgverzekeringen wordt eenvoudig verhoogd.

Geplaatst in Uncategorized.