Ministerie van Financiën verzaakt.

De NOS publiceert het nieuws, dat de belastingdienst Toeslagen sommige mensen juist in problemen helpt. Toeslagen worden in voorkomend geval op voorschot verstrekt en moeten soms achteraf ineens worden terugbetaald.

Natuurlijk kan de ontvanger problemen voorkomen, als hij of zij voldoende assertief is. Iemand kan zien aankomen dat het inkomen stijgt tot boven de norm. Op dat moment kan de uitbetaling van het voorschot worden stopgezet en er is zelfs een manier om aan te sturen dat de ontvangen voorschotten direct geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Helaas opereert de belastingdienst uitermate paternalistisch, hetgeen de belastingplichtige assertiviteit ontneemt. Bovendien moeten acties door Toeslagen worden gestuurd door gebeurtenissen bij Heffingen (de blauwe kant van het instituut), en dat maakt één en ander niet erg doorzichtig.

Wat gebeurt er? U dient jaarlijks uw aangifte inkomstenbelasting in. Die aangifte betreft uw financiën van voorgaand jaar. De belastingdienst Heffingen berekent uw inkomen en vermogen en slaat deze informatie op in een speciaal daartoe ingerichte database. Aan het eind van het jaar raadpleegt Toeslagen deze database en berekent daaruit uw voorschot voor het volgende jaar. LET OP: op dit moment is de toekenning van uw toeslag dus gebaseerd op gegevens van twee jaar geleden.

De minister van financiën is in hoogste instantie ervoor verantwoordelijk, dat hier de achterstand van de toegepaste techniek en verouderde procedures nodeloos misstanden laat ontstaan. En de kosten van die misstanden worden weer verhaald op … de belastingbetaler. Immers, eenmaal uitgegeven kan die toeslag niet worden terugbetaald. Met grote bedragen aan kosten van incasso, schuldsanering en kwijtschelding tot gevolg. De minister zelf gaat onaantastbaar vrij uit.

Het hoeft geen betoog: dit systeem is niet van deze tijd. Immers, diezelfde afdeling Heffingen ontvangt per maand of per kwartaal zonder uitzondering van elke werkgever en uitkeringsinstantie de gegevens die benodigd zijn voor de berekening van de af te dragen loonheffing. Heffingen is exact op de hoogte van uw actuele inkomen. Gedurende het lopende belastingjaar is Heffingen uitstekend in staat om een inschatting te maken van uw verwachte totale inkomen over het gehele lopende belastingjaar. Daarmee is Toeslagen volledig toegerust om tijdig actie ondernemen en te zorgen, dat u niet te veel of te weinig toeslagen ontvangt.

De primaire systemen van Belastingdienst Heffingen en Toeslagen hoeven niet te worden aangepast. Het gaat er slechts om, dat Heffingen tijdig de beschikbare gegevens deelt met Toeslagen en Toeslagen daar alert op acteert.

Het is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën te zorgen dat de rechtmatige belangen van de burger niet door de verouderde procedures worden geschaad en dat de beide afdelingen van de belastingdienst elk onder hun eigen steen vandaan kruipen. Op dit punt verzaakt het ministerie haar verantwoordelijkheid.

Geplaatst in Uncategorized.