Nederland: Politiek pluche boven veiligheid

Het dossier Stint laat zien: in Nederland gaat het zitten in politiek pluche boven veiligheid. Natuurlijk is het ongeluk op de spoorwegovergang op 20 september 2018 in Oss een drama. Een drama voor in de eerste plaats de slachtoffers, maar niet minder voor hun familie, het merk, de fabrikant en, niet te vergeten, alle gebruikers die fors in dit praktische moderne vervoermiddel hebben geïnvesteerd. Inmiddels ruim drie maanden later is nog steeds niet vastgesteld wat […]

Naam-Nummer controle: Hoe stom kan een systeemontwikkelaar zijn

Heeft u enig idee hoeveel ondernemers bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven met een dubbele bedrijfsnaam? “Tevens handelend onder de naam …. (t.h.o.d.n.)”? Ik ook niet, maar het zijn er vele. En ze hebben allemaal een zakelijke bankrekening. Bij de invoering van de IBAN bankrekeningnummers is besloten de destijds toegepaste naam-nummer controle bij het ingeven van een betalingsopdracht af te schaffen. Dat is altijd een slecht besluit geweest, en momenteel wordt die naam-nummer controle […]

MVO nodigt uit tot cynisme.

Op een ondernemersnetwerkbijeenkomst (speelt u wel eens Galgje?) was als thema het MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, gekozen. Een woordvoerder van een woningcorporatie legt aan de groep uit op welke wijze zij daaraan invulling geeft. In het kader van de toekomstige afsluiting van de aardgasenergie, en natuurlijk de CO2 vrije winning van elektra worden geschikte woningen voorzien van zonnepanelen. De gemeente subsidieert wat, met een paar installateurs is een gunstig leveringscontract afgesloten. De kosten worden niet […]

Drenthe olifant achter de boom

Het blijft boeiend om gade te slaan, hoe het bestuur van de provincie Drenthe probeert om zichzelf aan de haren uit de sloot te trekken. En vooral hoe ze daarbij ambtelijke middelen inzetten, oftewel pronken met de rol van initiatiefnemer doch in uitvoerende zin het volledig laten afweten. De economie in het noorden van Nederland ontwikkelt zich dramatisch trager dan in de rest van Nederland. Alle beschikbare nationale fondsen worden beschikbaar gesteld voor het repareren […]

Heilig Boontje Overheid overtreedt zelf massaal haar eigen AVG.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een aanscherping van haar voorganger de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Laten we eerst vaststellen, dat een Algemene Verordening kennelijk iets anders is dan een wet. Het impliceert, dat de handhaving niet geschiedt door een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank. Probeert de overheid de definitie van rechtsstaat nog verder dan reeds het geval is te ondermijnen door de handhaving van de AVG aan een afhankelijk en partijdig instituut uit te besteden? Het […]

De identiteit van Nederland

Gisteren woonde ik een lezing bij van Femke Halsema. Zij hield een spreekbeurt van meer dan een uur, waarin zij haar toehoorders haar beeld van de identiteit van Nederland illustreerde met beeld, geluid en cijfermateriaal. Natuurlijk kon niemand het met haar oneens zijn. Alles wat langs kwam aan goede kenmerken van de Nederlandse maatschappij, waar Nederland volgens Femke uitblinkt in vergelijking tot andere landen en culturen en regimes, en welke bijsturingen Nederland zou kunnen gebruiken, […]

ZZP brainstormsessie in Drenthe

De provincie Drenthe organiseert op 30 januari 2018 een ZZP brainstormsessie met als doel te inventariseren wat de behoeften zijn van ZZP’ers om diens slagkracht te vergroten. Mijn voornaam is van Friese oorsprong, ik ben een Zeeuw, dus je begrijpt dat mijn nekharen omhoog kwamen. Want het economisch klimaat in Nederland, ook in Drenthe, is gecreëerd door het rechtse economische beleid van de laatste decennia. De bestuurders zelf zijn verantwoordelijk voor de economische situatie waarin […]

Deregulering en hoger inkomen? Voor wie?

Deregulering en hoger inkomen? Wanneer en op welke wijze worden de drempels voor werkgevers om personeel in dienst te nemen nu eindelijk eens verlaagd? De WW regels veranderen. In de oude situatie bouwde je voor ieder gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Door de verandering in de WW geldt dat sinds 1 januari 2016 alleen voor de eerste 10 jaar. Voor de jaren die je langer werkt dan 10 jaar bouw je een halve maand […]

Koekje van eigen deeg

Mark Rutte houdt de Nederlandse bevolking een inkomensverhoging als vette worst voor tegenover de diverse lastenverhogingen. Dit lijkt een koekje van eigen deeg. Deze “vooruitgang” volgt niet uit een beter beheer van de nationale financiën. Bent u gewend om vijf Euro per dag uit te geven aan levensmiddelen die nu in het zes procent BTW tarief vallen? Dan komt dat neer op ongeveer 150 euro per maand. Hierin zit nu nog ongeveer € 8,50 aan […]

PGB fraude: De mantel der liefde kost veel geld.

Het probleem van PGB fraude is al jaren bekend, groeit nog steeds en van bestrijding blijkt niets. Gaat het om tientallen miljoenen euro’s? Of is dat slechts een voorzichtige schatting? Middels PGB kunnen zorgbehoevenden zelf in hun eigen maatwerk zorgbehoefte voorzien. Een uniek systeem, maar uiterst fraudegevoelig. De slachtoffers zijn de zorgbehoevenden zelf. Zo’n 3000 budgethouders, zoals de zorgbehoevenden worden genoemd, hebben gezamenlijk naar schatting 30 miljoen euro aan PGB schulden. Deze slachtoffers kunnen vrijgesproken […]