Privacy, opsomming van schendingen en gevolgen

Hieronder leest u een chronologisch overzicht van gepubliceerde, openbare nieuwsberichten, waaruit blijkt: Hoe de Nederlandse overheid het de burger moeilijk maakt om voor de eigen belangen op te komen De Nederlandse overheid neemt haar eigen verantwoordelijkheden niet erg serieus. Welke schade door identiteitsfraude wordt veroorzaakt Welke gevallen van hacken-en-lekken in de publiciteit worden gebracht Dit is het resultaat van een klein onderzoekje dat ik heb gestart naar aanleiding van de wijze waarop de overheidssystemen DigiD […]

Blockchain: De Emmero

Onlangs creëerde de gemeente Emmen een eigen blockchain currency. Laten we deze de Emmero noemen. Iedere inwoner van de gemeente werd in de gelegenheid Emmero’s te verkrijgen met een tegenwaarde van maximaal 50 Euro. Om hiervoor in aanmerking te komen diende de inwoner een vragenlijst in te vullen. Behalve een paar vragen over het actuele energieverbruik moest vooral persoonlijke privacybeschermde informatie “vrijwillig” worden verstrekt. Met de aldus verkregen Emmero’s kon vervolgens bij de plaatselijke bouwmarkt […]

ID-kaart met chip: schijnveiligheid

De overheid is gestart met de uitgifte van ID-kaarten die zijn voorzien van een chip waarmee bezitters bij DigiD kunnen inloggen. Vanaf 11 januari 2021 wordt de mogelijkheid langs deze weg in te loggen aan de DigiD website toegevoegd. Geclaimd wordt, dat hiermee een hoger betrouwbaarheidsniveau wordt bereikt. Benodigd is een smartphone of tablet met DigiD-app. Zucht, daar gaan we weer. Over de wijze waarop de DigiD-app eerder een bedreiging is voor de bescherming van […]

Snel rijk worden met de Digid app.

Dat de gebruikersnaam/wachtwoord combinatie die wordt voorgeschreven door overheidsinstanties, waaronder pensioenfondsen en zorgverzekeraars, genaamd DigiD, het meest van alle systemen frauduleus wordt misbruikt, is algemeen bekend. Inmiddels heeft de overheid een app ontwikkeld die het fraude- en oplichtersgilde nog beter faciliteert: de Digid app. Wie herkent het niet uit de huiselijke situatie: ouderen en/of hulpbehoevenden moeten ondersteund worden bij het uitvoeren van de digitale procedures met betrekking tot pensioen, AOW , belastingen, zorgverzekering, PGB, etcetera. […]

Privacyschending door de overheid

Op Facebook (www.facebook.com/finitica/) heb ik eerder melding gemaakt van grootschalige privacyschending door uitvoeringsinstanties van de overheid. Dat betreft de ketenmachtiging binnen het systeem van E-Herkenning. Naar aanleiding daarvan hebben wij namens een klant de belastingdienst middels een ingebrekestelling verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld voor de directe en indirecte schade die wordt veroorzaakt middels identiteitsfraude die ontstaat of kan ontstaan door het door de belastingdienst gedwongen opgelegde gebruik van dit systeem. Een ingebrekestelling van gelijke strekking is […]

Instagram: Mediteren is corona-bestendig

Ik woonde kort geleden een internetpresentatie bij over het gebruik van Instagram ten behoeve van de promotie van je activiteiten als ondernemer. Het was nogal een technische knoppencursus, waarbij de luisteraar werd voorgehouden dat hem een “mooie etalage” voordeel zou opleveren. En meer diepgang kon uiteraard middels betaalde ondersteuning worden verkregen. Mijn evaluatie was nogal kritisch. Het enige waar Instagram voor dient, is het voorzien van data aan Facebook & Co, tevens eigenaar van LinkedIn […]

Corona Maatregelen

Corona Maatregelen. Diverse managers van overheidsinstanties vinden het aan hun ego verplicht de burger hulp te bieden voor de negatieve effecten die de overheidsmaatregelen hebben voor de individuele ondernemer. Het aantal instanties is divers, de klanten van die instanties zijn divers, dus de regelingen zijn ook divers ook al komen deze voort uit een algeheel dezelfde situatie. We kunnen aan het doel en middel van de maatregelen afleiden hoe deze bestuurders de term “steun” definiëren. […]

Ministerie van Financiën verzaakt.

De NOS publiceert het nieuws, dat de belastingdienst Toeslagen sommige mensen juist in problemen helpt. Toeslagen worden in voorkomend geval op voorschot verstrekt en moeten soms achteraf ineens worden terugbetaald. Natuurlijk kan de ontvanger problemen voorkomen, als hij of zij voldoende assertief is. Iemand kan zien aankomen dat het inkomen stijgt tot boven de norm. Op dat moment kan de uitbetaling van het voorschot worden stopgezet en er is zelfs een manier om aan te […]

Handhaven is beter dan geld weggooien.

PvdA en ChristenUnie stellen voor een fonds op te richten, dat problematische schulden zou moeten opkopen met als doel de hoogte hiervan te bevriezen. Dat zou het oplossen van die schulden moeten bevorderen. Waarom geld weggooien? Waarom moet de belastingbetaler er weer voor opdraaien? Waarom wordt er niet gehandhaafd? De hoogte van de incassokosten op een vordering is wettelijk gemaximaliseerd. Maar die wet wordt ontdoken. Vorderingen, soms klein in omvang, worden verhoogd met incassokosten en […]

De relatie tussen Wet DBA en wiet

De relatie tussen Wet DBA en wiet kenmerkt zich door rechtsongelijkheid. De Wet DBA heeft tot doel schijnzelfstandigheid te bestrijden. De belastingdienst houdt immers minder over aan een ZZP-er dan aan iemand in loondienst. De wet wordt momenteel niet gehandhaafd, de wetgever beraadt zich op een alternatief. NB: Uit de uitgelekte informatie uit de troonrede 2019 blijkt, dat ZZP-ers meer belasting gaan betalen. Hierdoor wordt de derving door de staat minder. Tegelijkertijd wordt een rem […]